Hieronder hebben wij een aantal aandachtspunten op een rij gezet:

  • Wat is de minimale contractduur die u aangaat met een ASP?
  • Wat is de opzegtermijn na afloop van de minimale contractduur?
  • Welke exit strategie hanteert de ASP? M.a.w.: wat gebeurt er met uw gegevens als u het contract beëindigd. Kunt u dan alsnog beschikken over de gegevens in de database bij de provider en kunnen deze verhuisd worden naar een andere dienstverlener of naar de opdrachtgever zelf?
  • Hoe is de continuïteit geregeld en (dat vinden wij belangrijk) hoe verder te gaan met uw administratie als de ASP er onverhoopt niet meer is? Kunt u nog wel beschikken over gegevens en zijn deze eenvoudig over te nemen in een ander systeem?
  • Hoe is de privacy van uw gegevens gewaarborgd en welke backup voorzieningen heeft de ASP getroffen in geval van calamiteiten?
    Hoe wordt omgegaan met nieuwe versies van softwarepakketten die de ASP ondersteund?
  • Op welke wijze kunt u eventueel maatwerk laten bouwen en kunnen eventuële interfaces tot stand worden gebracht met systemen elders?
    Welke kwaliteit en service wordt geboden door de ASP.

Ons advies is uiteindelijk: laat u terdege voorlichten door een (onafhankelijk) adviseur en betrek zo mogelijk uw Accountant en/of Auditor bij een dergelijke afweging.

Het aanbod van ASP diensten verschilt trouwens enorm. Van een eenvoudig mail-systeem tot een complete ERP toepassing kan aangeboden worden via een ASP. U heeft in dit laatste geval geen zorgen meer over onderhoud, nieuwe release en zelfs de aanschaf van een volledig ERP pakket kan tot het verleden behoren.